Ljustest

Starta ljustestet

Vi har låtit SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) testa vår arbetsbelysning. Anledningen till detta är att man ofta stöter på olika uppgifter på liknande eller samma produkter på marknaden. Tillverkare av arbetsbelysning uppger ibland Lumental och effekt som inte till fullo stämmer överens med de verkliga siffrorna. Värden i Lumen uppger hur mycket ljus som kommer ut från lampan, inte hur bra den lyser upp. Beroende på ljusspridningen kan man då uppleva att en lampa med ett lägre tal lyser starkare än en med ett högt tal. Därför har vi gjort en jämförelsetest med vår arbetsbelysning, för att man skall kunna få en uppfattning om hur mycket lamporna lyser upp.

Testen genomfördes i två olika miljöer, en på ett litet öppet område och en på en skogsväg. Alla lampor monterades på samma position, och kameran stod still under testen. På bägge platserna placerades en skylt 20 meter ifrån lamporna, för att få en referenspunkt.